English
Español
¿Por qué no se ha traducido esta página?

Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Rejestracja nowych uczniów w CCSD59 na rok szkolny 19-20

English|Español|Polski

Community Consolidated School District 59 rozpocznie rejestrację uczniów klasy zerowej i nowych uczniów na rok szkolny 2019 -2020 w czwartek, 21 lutego 2019, oraz specjalną rejestrację wieczorną od 5:00 – 8:00 po południu we wszystkich szkołach podstawowych Dystryktu. Rejestracja będzie kontynuowana w każdej szkole od 9:30 – 11:00 przed południem i od 1:00 – 3:00 po południu w dni, gdy szkoła jest czynna, i rozpoczyna się 26 lutego 2019 roku.

Dostępne są możliwości wyboru programu (Choice Program), w tym programu dwujęzykowego (hiszpański / angielski), i Ridge Family Center for Learning. Wszyscy mieszkańcy CCSD59 zapisujący uczniów klasy zerowej mogą ubiegać się o programy do wyboru. Rejestracja do wybranych programów będzie trwała tylko do 13 marca 2019, zaś proces losowania (losowanie odbędzie się 15 marca 2019) uruchamiany będzie wtedy, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę dostępnych miejsc. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu dwujęzykowego, prosimy o kontakt z Nancy Torres pod numerem telefonu (847) 593-4305. Aby uzyskać więcej informacji na temat Ridge Family Center for Learning, prosimy o kontakt ze szkołą pod numerem (847) 593-4070.

Dziecko, którego piąte urodziny przypadają w dniu 1 września 2019 lub przed tym dniem, jest uprawnione do rozpoczęcia klasy zerowej, począwszy od roku szkolnego 2019-2020. Rodzice powinni przynieść akt urodzenia swojego dziecka, gdy będą zapisywali je do klasy zerowej. Akt urodzenia lub inny wiarygodny dowód tożsamości ucznia, respektowany przez Departament Policji Stanowej Illinois (Illinois Department of State Police), wymagany jest zgodnie z prawem, gdyż dowodzi tożsamości i potwierdza wiek dziecka. Jeśli w momencie rejestracji nie zostanie przedłożony akt urodzenia, rodzic będzie musiał wypełnić oświadczenie wyjaśniające powód braku kopii aktu urodzenia i dostarczyć ją w ciągu 30 dni od rozpoczęcia szkoły. Formularze próśb o wydanie aktu urodzenia są dostępne we wszystkich szkołach podstawowych CCSD59.

Dodatkowe informacje, które są potrzebne w momencie rejestracji to: numery telefonu do rodziców i opiekunów (telefon domowy, telefon komórkowy i telefon do pracy, te, których można użyć), adres e-mail, nazwisko i numer telefonu kogoś, z kim można się skontaktować w razie sytuacji awaryjnej. Aby dokonać rejestracji, rodzic/opiekun będzie również zobowiązany do wypełnienia formularza weryfikacji miejsca zamieszkania, a do tego będą potrzebne takie dokumenty jak: najnowsze potwierdzenie opłacenia podatku od nieruchomości, podpisana umowa najmu mieszkania, aktualne prawo jazdy, rachunki za gaz lub prąd, karta głosowania w wyborach lub inne dokumenty pozwalające na weryfikację zamieszkania w CCSD59. Prosimy o skontaktowanie się z biurem Dystryktu w razie pytań dotyczących upewnienia się, jakiej odpowiedniej dokumentacji będziesz potrzebować do rejestracji.

Wymagana dokumentacja będzie dostępna w szkołach, poczynając od 2/21/19, lub można ją będzie wydrukować, korzystając ze strony służącej rejestracji tutaj. Jeśli masz pytania dotyczące pakietów rejestracyjnych, skontaktuj się ze swoją szkołą.

W czasie rejestracji, rodzice/opiekunowie otrzymają formularze badania lekarskiego ucznia z prośbą o wypełnienie i złożenie w szkole przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019-2020. Będą także rozdane formularze badań dentystycznych i muszą one być zwrócone do szkoły do 15 maja 2020. Podobnie będą rozdawane dodatkowe formularze badania okulistycznego, które muszą być zwrócone do szkoły do 15 października 2019.

Proszę zapamiętać, rodzice/opiekunowie dzieci, które uczęszczały do Early Learning Center przy CCSD59 lub programu przedszkolnego (prowadzonego przez Ridge Family Center for Learning), są nadal zobowiązani do zarejestrowania swojego dziecka przy użyciu pakietu rejestracyjnego przeznaczonego dla uczniów klasy zerowej.

Mieszkańcy mający pytania dotyczące zapisywania nowych uczniów mogą się kontaktować z sekretariatem administracji CCSD59 pod numerem telefonu 847-593-4300 lub z biurem odpowiedniej szkoły. Nie możemy się doczekać spotkania z naszymi nowymi uczniami i ich rodzinami w roku szkolnym 19-20.

 • Curriculum Cover
  CCSD59 Curriculum Recognized by NCISC, ISBE

  CCSD59 Curriculum Recognized by NCISC, ISBE

  The focus of the CCSD59 curriculum is to equip students with the necessary skills and content knowledge to be successful in life. These include reading,…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • New Student Registration 2019 IG
  Kindergarten and New Student Registration for the 19-20 School YearInscripción de estudiantes nuevos para el año escolar 19-20 en CCSD59

  Kindergarten and New Student Registration for the 19-20 School YearInscripción de estudiantes nuevos para el año escolar 19-20 en CCSD59

  Community Consolidated School District 59 will begin kindergarten and new student registration for the 2019-20 school year on Thursday, February 21, 2019, with a special…El Community Consolidated School District 59 comenzará la inscripción de los estudiantes de kindergarten y estudiantes nuevos para el año escolar 2019-20 el jueves, 21…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Buddies Cover
  CCSD59 Students Take Pride in Mentoring Younger LearnersLos estudiantes de CCSD59 se enorgullecen de ser mentores de estudiantes más pequeños

  CCSD59 Students Take Pride in Mentoring Younger LearnersLos estudiantes de CCSD59 se enorgullecen de ser mentores de estudiantes más pequeños

  As we look back on our own education, particularly our elementary days, a whirlwind of new experiences may emerge in the memory. We learned new…Al mirar hacia atrás en nuestra propia educación, particularmente en nuestros días de escuela primaria, puede surgir un torbellino de nuevas experiencias en la memoria.…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • ah cover 3
  Area Warming Centers Open to Local Families

  Area Warming Centers Open to Local Families

  With historically low temperatures expected throughout the area on Wednesday and Thursday, it is imperative to stay indoors and away from freezing conditions. In that…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SCHOOL CLOSING THUMB
  School Cancelled - January 30 and 31, 2019

  School Cancelled - January 30 and 31, 2019

  Due to extreme weather conditions, all CCSD59 schools will be closed on Wednesday, January 30 and Thursday, January 31, 2019. All CCSD59 activities at all schools are…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SCHOOL CLOSING THUMB 2
  School Cancelled - January 28, 2019

  School Cancelled - January 28, 2019

  Due to extreme weather conditions, all CCSD59 schools will be closed on Monday, January 28, 2019. All CCSD59 activities at all schools are also canceled, including…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • ACTIVITIES CANCELLED
  Activities Cancelled - January 22, 2019

  Activities Cancelled - January 22, 2019

  Due to weather conditions, all CCSD59-sponsored activities are cancelled for after school hours on Tuesday, January 22, 2019. This will not impact any elementary after-school child…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • ACTIVITIES CANCELLED
  Activities Cancelled - January 18 & January 19, 2019Cancelación de actividades el viernes, 1/18 y sábado, 1/19

  Activities Cancelled - January 18 & January 19, 2019Cancelación de actividades el viernes, 1/18 y sábado, 1/19

  Due to weather conditions, all CCSD59-sponsored activities are cancelled for after school hours on Friday, January 18, 2019 and all day Saturday, January 19, 2019. This…Debido a las condiciones climáticas extremas, todas las actividades extracurriculares patrocinadas por CCSD59 se cancelan hoy, viernes 18 de enero y todas las actividades el…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • 5 essentials cover
  5Essentials Survey - Improve Your School's Effectiveness ENCUESTA DE 5ESSENTIALS - MEJORA LA EFECTIVIDAD DE TU ESCUELA

  5Essentials Survey - Improve Your School's Effectiveness ENCUESTA DE 5ESSENTIALS - MEJORA LA EFECTIVIDAD DE TU ESCUELA

  Dear Parent or Guardian, At the start of each calendar year teachers, parents, and students across Illinois have the opportunity to participate in the annual…Estimado padre de familia o tutor, Al inicio de cada año natural, los maestros, padres y estudiantes en Illinois tienen la oportunidad de participar en…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Visit Cover
  Peoria Educators Travel Across State to Witness CCSD59 Learning OutcomesLos educadores de Peoria viajan a través del estado para presenciar los resultados de aprendizaje de CCSD59

  Peoria Educators Travel Across State to Witness CCSD59 Learning OutcomesLos educadores de Peoria viajan a través del estado para presenciar los resultados de aprendizaje de CCSD59

  Different aspects of the curriculum design at CCSD59 have attracted a number of representatives from other districts over the years. Educators have traveled to our…Diferentes aspectos del diseño curricular en CCSD59 han atraído a varios representantes de otros distritos a lo largo de los años. Los educadores han viajado…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • DL Cover
  CCSD59 Invites You to Spanish Dual Language Parent Information NightsCCSD59 los invita a noches de información dual en español para padres

  CCSD59 Invites You to Spanish Dual Language Parent Information NightsCCSD59 los invita a noches de información dual en español para padres

  Members of the Multilingual Program in CCSD59 would like to once again invite parents to learn about the dual language opportunities throughout the district. If you…Los miembros del Programa Multilingüe en CCSD59 desean una vez más invitar a los padres a aprender sobre las oportunidades de lenguaje dual en todo…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • cover
  CCSD59 Students, Staff Relish in Giving Back During the HolidaysEstudiantes CCSD59, personal complacen en devolver durante las fiestas

  CCSD59 Students, Staff Relish in Giving Back During the HolidaysEstudiantes CCSD59, personal complacen en devolver durante las fiestas

  "If I could say one thing to the people I helped, it would be: it was a great thing helping you.” -Allison, fifth grade student…“Si pudiera decir una cosa a la gente a la que ayudé, sería: fue genial ayudar.” Allison, estudiante de quinto grado en Juliette Low En…

  Continue ReadingSiga Leyendo